Cenník účtovných služieb

Naša cenová politika je transparentná. Otvorenosť v otázke ceny za naše služby považujeme za základ dobrých obchodných vzťahov voči súčasným aj budúcim klientom. Náš cenník si preto môžte prezrieť priamo na našej stránke.

Pri tvorbe ceny za naše služby sa neukrývame za žiadne paušalizované balíky, rôzne skryté príplatky, či zavádzajúce metodiky počítania objemu práce. Cenu netvoríme ani podľa toho, aké máte hospodárske výsledky. Za naše služby účtujeme len podľa skutočne zrealizovaných účtovných operácií a vykonaných prác.

Môžete sa preto presvedčiť, že skutočne ponúkame jedny z najlepších cien v regióne. Navyše, vždy sa snažíme zhodnotiť možnosti klienta na čo najlepšiu optimalizáciu práce a teda aj nákladov na naše služby. To napríklad znamená, že ak z charakteru Vášho podnikania vyplýva, že denne máte množstvo drobných operácií, je prirodzené že tieto nebudeme účtovať jednotlivo a zbytočne tak zvyšovať cenu, ale nájdeme cestu, ako počet operácií zredukovať, doklady pospájať a ušetriť tak nielen našu prácu, ale aj Vaše náklady. Osobitnou kategóriou je elektronická výmena dát, kedy v prípade správneho vyladenia dokážeme ponúknuť bezkonkurenčnú cenu za účtovnú položku už od 0,20 Eur.

Na základe priloženého cenníka si môžete vypočítať orientačnú cenu za naše služby.

Pre lepšiu predstavu ďalej uvádzame aj ilustračné príklady výpočtu ceny.

Reštaurácia BAŠTA s.r.o.

Reštaurácia má otvorené každý deň v týždni vrátane víkendov. Denne nakupuje suroviny, spravidla na faktúru od dodávateľa. Taktiež každý deň ma tržbu v hotovosti, ako aj platby od zákazníkov cez platobný terminál. Mesačne dostane ďalších 10 faktúr za nájomné, energie a služby. Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH. Vzhľadom na celkovú náročnosť práce spoločnosť zamestnáva 2 kuchárov a 2 čašníkov. Cena za mesačné spracovanie účtovníctva spoločnosti je približne 250,- Eur.

Reklamná agentúra ADVERTISING s.r.o.

Agentúra poskytuje služby v oblasti reklamy. Mesačne vystaví 250 faktúr pre svojich zákazníkov. Súčasne dostane 100 faktúr od dodávateľov služieb, nájomného a energií. Agentúra má dvoch spoločníkov, ktorí pre ňu pracujú na základe pracovnej zmluvy, okrem toho zamestnáva dvoch dohodárov. Spoločníci využívajú služobné vozidlá, do ktorých čerpajú pohonné látky firemnou kartou, spravidla 5x do mesiaca. Väčšinu úhrad realizuje bankovým prevodom, v hotovosti má v priemere len 10 nákupov mesačne. Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH. Cena za mesačné spracovanie účtovníctva spoločnosti je približne 700,- Eur.

Lekáreň PRE ZDRAVIE s.r.o.

Spoločnosť prevádzkuje 2 lekárne. Lekárne sú otvorené v pracovných dňoch Dodávku liekov spoločnosť zabezpečuje 5 dodávateľov, pričom za dodané lieky každej prevádzke fakturujú týždenne. Mesačne dostane ďalších 10 faktúr za nájomné, energie a služby. Lekárne majú denne tržbu v hotovosti, ako aj platby od zákazníkov cez platobný terminál. Spoločnosť zamestnáva 3 zamestnancov. Je štvrťročným platiteľom DPH. Cena za štvrťročné spracovanie účtovníctva spoločnosti je približne 1 000,- Eur.

Sieť predajní s oblečením FASHION a.s.

Firma prevádzkuje sieť 20 predajní s oblečením a zamestnáva 120 zamestnancov. Predajne sú otvorené denne vrátane víkendov, s výnimkou štátnych sviatkov. Každá predajňa denne vykazuje tržby v hotovosti, ako aj platby od zákazníkov cez platobný terminál. Hotovosť vkladajú na bankový účet spravidla 3x týždenne. Každá prevádzka dostane mesačne 10 faktúr za dodávku tovaru, nájomné a energie ako aj ďalšie služby. V hotovosti realizuje každá prevádzka v priemere 10 nákupov mesačne. Spoločnosť dodáva na zaúčtovanie časť údajov v elektronickej podobe. Cena za mesačné spracovanie účtovníctva spoločnosti je približne 2400,- Eur.

E-shop DARČEKY s.r.o.

Elektronický obchod zamestnáva 3 zamestnancov a mesačne vybaví 1000 objednávok zákazníkov. Každý mesiac dostane približne 15 faktúr za tovary a služby, väčšinu úhrad realizuje bankovým prevodom, v hotovosti má približne 10 nákupov mesačne. Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH. Obchod dodáva na zaúčtovanie veľkú časť údajov v elektronickej podobe priamo z informačného systému. Cena za mesačné spracovanie účtovníctva spoločnosti je približne 720,- Eur.