O nás

Už viac ako 20 rokov pomáhame firmám z rôznych oblastí podnikania pri spracovaní ich účtovnej a ekonomickej agendy, plnení si zákonných povinností a dodržiavaní stanovených termínov, ale aj pri rozvoji ich podnikania prostredníctvom aktuálnych a presných informácií, podpore pri plánovaní, alebo pri nastavovaní efektívnych vnútorných ekonomických procesov.

Vitajte na stránkach našej účtovnej kancelárie


Pre našich klientov sme spoľahlivým a zodpovedným partnerom, čo potvrdzuje aj naša dlhodobá spolupráca s viacerými významnými firmami. Našimi zákazníkmi sú firmy pôsobiace v oblasti obchodu, služieb aj výroby. Napríklad reklamné agentúry, reštaurácie, prevádzkovatelia siete obchodov s oblečením, producenti výrobkov z plastu, dreva, či kameňa, firmy z oblasti nakladania s odpadmi, opravovne vozidiel, ale aj rôzni drobní podnikatelia, umelci či freelanceri.

Podľa požiadavky klienta vedieme jednoduché či podvojné účtovníctvo, DPH a daň z príjmov, spracúvame mzdy, radíme pri nastavovaní a optimalizácii ekonomických procesov, prípadne zabezpečujeme ďalšiu ekonomickú či administratívnu agendu. V prípade potreby riešenia zložitejších otázok zabezpečíme stanovisko daňového poradcu, či vykonanie auditu účtovníctva. Za dlhé roky nášho pôsobenia sa môžeme pochváliť aj mnohými úspešne absolvovanými kontrolami daňových úradov bez nálezov a sankcií.

Ak v súčasnosti zvažujete, či je pre Vás vhodnejšie interné alebo externé vedenie účtovníctva, odporúčame sa zamyslieť nad nasledovnými otázkami.

V prípade menších a stredne veľkých firiem nie je objem práce spravidla dosť veľký na dostatočné vyťaženie interného zamestnanca, často vzniká problém s kumulovaním funkcií, čo môže viesť k frustrácii zamestnanca alebo zníženiu jeho kvality. Účtovník by nemal mať na starosti varenie kávičky alebo upratovanie kancelárie. Na druhej strane by nemal v práci tráviť čas diskutovaním o posledných zisteniach módnej polície. Pri externom spracovaní účtovníctva:

 • pracovný čas našich kolegov je využitý efektívne na odbornú prácu,
 • klient platí len za skutočný objem vykonanej práce,
 • neriešite náklady na odvody, sociálne náklady, dovolenku, na vzdelávanie a školenie zamestnanca,
 • neriešite výpadky zamestnanca v prípade PN, dovolenky, či ukončenia pomeru,
 • neriešite účtovný systém a jeho aktualizácie.

Mnohé funkcie je možné zabezpečiť vhodným nastavením procesov pracovníkmi v rámci ich pracovného zaradenia (napríklad vystavovanie faktúr, prijímanie a kontrola došlých faktúr, skladová evidencia, úhrady, prevádzka vozidiel a ďalšie). S nastavením procesov a interných pravidiel Vám radi pomôžeme, aby sme vo výsledku dosiahli čo najvyššiu efektivitu pri poskytovaní našich služieb. Vo výsledku napríklad môžeme pracovať nasledovne:

 • napojenie sa na Váš fakturačný systém a zaúčtovanie vystavených faktúr,
 • zaúčtovanie došlých faktúr poslaných elektronicky,
 • zaúčtovanie bankových výpisov poslaných elektronicky,
 • príprava elektronických XML príkazov na úhradu,
 • fyzické spracovanie a zaúčtovanie ostatných dokladov.

Vedenie účtovníctva si vyžaduje neustále vzdelávanie a skúsenosti. Účtovník by mal byť odborníkom s prehľadom v širokom zábere zákonov (účtovné predpisy, daňové zákony, mzdové predpisy, zdravotné a sociálne poistenie, obchodný zákonník, a mnohé ďalšie). Zároveň, by tento zamestnanec mal byť, pokiaľ možno, k dispozícii neustále, keďže firma nie je „na dovolenke“ alebo „PN“, ale potrebuje riešiť otázky každý deň. V prípade našich služieb:

 • na účtovníctve pracujú ľudia, ktorí sú vo svojej oblasti odborníkmi, pričom sa naďalej vzdelávajú a zdokonaľujú,
 • práca na každom účtovníctve je u nás overovaná minimálne jedným ďalším pracovníkom (tzv. „kontrola štyroch očí“), aby sa minimalizovalo riziko prípadných chýb,
 • zabezpečujeme 100% zastupiteľnosť, tzn. aj v prípade dočasnej neprítomnosti pracovníka je prítomný ďalší kolega, ktorý klientovi dokáže zodpovedať či vyriešiť prípadné dotazy,

Z našej skúsenosti môžeme potvrdiť, že externé spracovanie účtovníctva dokáže byť efektívne u stredne veľkých firiem, prípadne aj veľkých spoločností s dobre nastavenými vnútornými procesmi, ktoré nepotrebujú zakladať vlastné účtovné oddelenie. Príklady a modelové situácie nájdete v časti s cenníkom našich služieb.

V prípade zájmu nás kontaktujte, budeme sa tešiť na skoré stretnutie.

Mgr. Tomáš Maršalek, hlavný účtovník


Máte záujem o služby našej profesionálnej účtovnej kancelárie?

Služby

Účtovníctvo na kľúčÚčtovníctvo
Pre našich klientov sme spoľahlivým a zodpovedným partnerom, čo potvrdzuje aj naša dlhodobá spolupráca s viacerými významnými firmami.


Dane
Podľa požiadavky klienta vedieme jednoduché či podvojné účtovníctvo, DPH a daň z príjmov, spracúvame mzdy, radíme pri nastavovaní a optimalizácii ekonomických procesov, prípadne zabezpečujeme ďalšiu ekonomickú či administratívnu agendu.


Personalistika a mzdy
Správne vedené účtovníctvo je nástrojom, prostredníctvom ktorého manažment, či vlastníci podniku získavajú aktuálny pohľad na stav a kondíciu podniku, stav jeho majetku a záväzkov, priebežný stav hospodárenia.Účtovné pordenstvo a daňová pomoc
Podľa požiadavky klienta vedieme jednoduché či podvojné účtovníctvo, DPH a daň z príjmov, spracúvame mzdy, radíme pri nastavovaní a optimalizácii ekonomických procesov, prípadne zabezpečujeme ďalšiu ekonomickú či administratívnu agendu.


Účtovníctvo pre
Podľa požiadavky klienta vedieme jednoduché či podvojné účtovníctvo, DPH a daň z príjmov, spracúvame mzdy, radíme pri nastavovaní a optimalizácii ekonomických procesov, prípadne zabezpečujeme ďalšiu ekonomickú či administratívnu agendu.

Náš team

Už viac ako 20 rokov pomáhame firmám z rôznych oblastí podnikania pri spracovaní ich účtovnej a ekonomickej agendy.Mgr. Tomáš Maršalek

senior účtovník
Zuzana Polášeková

junior účtovník
Mgr. Ivana Maršalková

účtovník