Cenník účtovných služieb


Naša cenová politika je založená na otvorenosti a transparentnosti, pretože veríme, že dobré vzťahy s klientmi sa rodia z jasného porozumenia a dôvery. Váš čas a finančné prostriedky sú cenné, a preto sme sa rozhodli, že náš cenník bude verejne dostupný na našej stránke.

Pri tvorbe našich cien neuplatňujeme žiadne skryté paušály alebo vedľajšie príplatky. Naša fakturácia je založená iba na skutočných účtovných operáciách a vykonanej práci, čo zabezpečuje, že za naše služby platíte len to, čo skutočne využijete.

Veríme, že kvalitné účtovníctvo a finančné služby by mali byť dostupné pre všetkých, a naša transparentná cenová politika to podporuje. Presvedčte sa sami, že naše služby stoja za to, čo za ne platíte.


Pre lepšie porozumenie nášmu spôsobu fakturácie uvádzame, že v našej cenovej štruktúre berieme do úvahy jednotlivé zrealizované účtovné položky, ktoré vznikajú v závislosti od druhu účtovania, ktorý používate.

V jednoduchom účtovníctve, kde sa záznamy vedenia peňažného denníka a účtovných kníh často spoja, sa počíta každý záznam ako samostatná účtovná položka. Napríklad jedna došlá faktúra a jej úhrada tvoria spolu 2 účtovné položky.

V prípade podvojného účtovníctva je situácia trochu odlišná. Platitelia DPH berú do úvahy záznamy týkajúce sa sumy bez DPH a DPH samostatne. To znamená, že jedna došlá faktúra pre platiteľa DPH môže vytvoriť až 3 účtové položky – jednu pre sumu bez DPH, druhú pre DPH a tretiu pre úhradu faktúry.

Týmto spôsobom sme zabezpečili transparentnú fakturáciu, ktorá odzrkadľuje skutočné účtovné operácie, ktoré vykonávame pri spracovaní vašich účtov.


Nižšie na tejto stránke nájdete náš cenník, ktorý vám poskytne podrobné informácie o cenách za naše služby. Okrem toho sme tu pre vás pripravili aj niekoľko príkladov cenovej kalkulácie pre rôzne typy firiem a ich účtovníctvo.

Cena za zaúčtovanie účtovných dokladov:
do 600 účtovných položiek* 0,80 Eur / položka
od 601 do 1200 účtovných položiek* 0,70 Eur / položka
od 1201 do 1800 účtovných položiek* 0,60 Eur / položka
nad 1800 účtovných položiek* 0,50 Eur / položka
elektronicky spracované účtovné položky** 0,40 až 0,20 Eur / položka
* účtovná položka predstavuje jeden zápis v účtovnom denníku (podvojné účtovníctvo), resp. jeden zápis v peňažnom denníku a ostatných účtovných knihách (jednoduché účtovníctvo); cena sa určuje podľa rozsahu účtovníctva za spracúvané obdobie (mesiac, alebo štvrťrok), jednotková cena je platná pre daný rozsah počtu účtovných položiek (napr. pri rozsahu 1000 účtovných položiek je cena: 600x 0,80 Eur + 400x 0,70 Eur = 760,- Eur)
**elektronicky spracované položky predstavujú klientom dodané verifikované elektronické dáta, spôsobilé na priame zaúčtovanie (napríklad faktúry z e-shopu, bankové operácie a pod.); cena sa uplatňuje podľa dohody o elektronickom dodávaní údajov a určuje sa dohodou najmä v závislosti na miere aizácie procesov
Cena za ostatné súvisiace služby a poradenstvo:
administratívne práce* 20,- Eur / hod.
analytické práce, poradenstvo ** 40,- Eur / hod.
ročná účtovná závierka (JÚ, PÚ-mikro účtovná jednotka) 150,- Eur
ročná účtovná závierka (PÚ-malá účtovná jednotka) 250,- Eur
ročná účtovná závierka (PÚ-veľká účtovná jednotka) 500,- Eur
* administratívne práce nad rámec bežného účtovania, poskytované podľa osobitnej požiadavky alebo dohody s klientom, napríklad vystavovanie dokladov, triedenie a zoraďovanie dokladov, vystavovanie rôznych potvrdení a iných písomností, fakturácia v mene klienta apod.
** analytické práce a poradenstvo, poskytované podľa osobitnej požiadavky alebo dohody s klientom, napríklad spracovanie rôznych prehľadov a analýz, plánovanie a optimalizácia, odborné konzultácie, poradenstvo a pod.
Cena za služby v oblasti daní:
daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz* 40,- Eur
resp. zľava 50-100%
daňové priznanie k dani z príjmov PO** 150,- Eur
resp. v cene závierky
daňové priznanie k dani z príjmov FO** 100,- Eur
resp. v cene závierky
zrážková daň z dividend (oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane podľa §43 ods. 11 zákona) 20,- Eur
daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 20,- Eur
do 2 vozidiel
7,50 Eur
ďalšie vozidlo
*zľava na spracovanie priznania a výkazov DPH vo výške 50% v prípade, že v účtovanom období počet účtovných položiek presiahne 600, resp. 100 % v prípade, že v účtovanom období počet účtovných položiek presiahne 1200 (počítajú sa položky okrem elektronicky spracovaných položiek)
**v prípade, že klientovi bolo vedené účtovníctvo, je cena za daňové priznanie k dani z príjmov zahrnutá v cene za účtovnú závierku a klient za daňové priznanie už neplatí
Cena za služby v oblasti miezd:
výpočet miezd a odvodov* 10,- Eur / osoba / mesiac
prihlásenie, odhlásenie zamestnanca SP, ZP 1,- Eur / úkon
vyhotovenie pracovno-právnej dokumentácie (pracovná zmluva, dodatok, ukončenie) 5,- Eur / dokument
ročné zúčtovanie dane zamestnanca 20,- Eur / osoba
* zahŕňa výpočet miezd z dochádzkových podkladov, vyhotovenie a odoslanie výkazov poistného a prehľadu dane, príkazy na úhradu miezd a poistného, výplatné lístky pre zamestnancov
Cena za ostatné služby:
prevzatie dokladov u klienta (Bratislava) 20,- Eur
elektronická transformácia dokladu (maximálne A4) 0,10 Eur / strana (doklad)
elektronické podanie (daňové priznanie, výkaz apod.) 0,50 Eur / podanie

Chcete si náš cenník stiahnuť na neskoršie pozretie?


Zaujala Vás naša ponuka?


Veríme, že určite áno. A to nielen z dôvodu, že skutočne máme jedny z najlepších cien v Bratislave a okolí. Navyše, vždy sa snažíme zhodnotiť možnosti klienta na čo najlepšiu optimalizáciu našej práce a teda aj nákladov klienta na naše služby. To napríklad znamená, že ak z charakteru Vášho podnikania vyplýva, že denne máte množstvo drobných operácií (napríklad bločkov rovnakého charakteru zaplatených v hotovosti), je prirodzené, že ak tieto nemusíme účtovať jednotlivo a zbytočne tak zvyšovať cenu, hľadáme cestu ako doklady pospájať, počet operácií zredukovať a ušetriť tak nielen našu prácu, ale aj Vaše náklady.


Kontakntý formulár

KONTAKTUJTE NÁS

Či už máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo sa chcete informovať ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať


  Príklady ceny za účtovníctvo pre rôzne podniky


  Reštaurácia

  250

  mesačne

  Reštaurácia BAŠTA s.r.o.

  Reštaurácia má otvorené každý deň v týždni vrátane víkendov. Denne nakupuje suroviny na varenie, spravidla na faktúru od dodávateľa. Taktiež každý deň ma tržbu v hotovosti, ako aj množstvo platieb od zákazníkov cez platobný terminál. Mesačne dostane ďalších 10 faktúr za nájomné, energie a služby. Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH. Zamestnáva 2 kuchárov a 2 čašníkov.

  Doklady:
  – 40x došlá faktúra
  – 30x tržby eKasa, terminál
  – 80x pohyby na bankovom výpise
  – denne bločky v hotovosti
  – 1x mesačne DPH
  – 4x mzdy

  Cena za mesačné spracovanie účtovníctva reštaurácie je približne 250,- Eur.  Reklamná agentúra

  620

  mesačne

  Reklamná agentúra ADVERTISING s.r.o.

  Reklamná agentúra poskytuje služby v oblasti reklamy. Mesačne vystaví 250 elektronických faktúr pre zákazníkov a dostane 100 faktúr od dodávateľov. Má dvoch spoločníkov, ktorí pre ňu pracujú na základe pracovnej zmluvy a dvoch dohodárov. Spoločníci využívajú vozidlá, do ktorých čerpajú pohonné látky firemnou kartou 5x do mesiaca. Väčšinu úhrad realizuje bankovým prevodom. Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH. Spoločnosť dodáva časť dokladov na spracovanie elektronicky.

  Doklady:
  – 250x vystavená faktúra
  – 100x došlá faktúra
  – 10x doklad platený kartou
  – 385x pohyby na bankovom výpise
  – 10x doklady v hotovosti
  – 1x mesačné DPH
  – 4x mzdy

  Cena za mesačné spracovanie účtovníctva agentúry je približne 620,- Eur.
  Sieť predajní

  2100

  mesačne

  Obchodná sieť s oblečením FASHION a.s.

  Spoločnosť prevádzkuje obchodnú sieť 20 predajní s oblečením a zamestnáva 120 zamestnancov. Predajne sú otvorené denne vrátane víkendov, s výnimkou štátnych sviatkov. Každá predajňa denne vykazuje tržby v hotovosti, ako aj platby od zákazníkov cez platobný terminál. Hotovosť vkladajú zamestnanci každej predajne na bankový účet spravidla 3x týždenne. Každá prevádzka dostane mesačne 10 faktúr za dodávku tovaru, nájomné a energie ako aj ďalšie služby. V hotovosti realizuje každá prevádzka približne 10 nákupov mesačne. Spoločnosť dodáva časť dokladov na spracovanie elektronicky.

  Doklady:
  – 600x tržby eKasa, terminál
  – 200x došlá faktúra
  – 940x pohyby na bankovom výpise
  – 440x doklady v hotovosti
  – 1x mesačné DPH
  – 120x mzdy

  Cena za mesačné spracovanie účtovníctva spoločnosti je približne 2 100,- Eur.
  Lekáreň

  850

  štvrťročne

  Lekáreň PRE ZDRAVIE s.r.o.

  Spoločnosť prevádzkuje 2 lekárne, ktoré sú otvorené v pracovných dňoch. Dodávku liekov pre spoločnosť zabezpečuje 5 dodávateľov, pričom za dodané lieky každej prevádzke fakturujú týždenne. Mesačne spoločnosť dostane ďalších 10 faktúr za nájomné, energie a služby. Lekárne majú denne tržbu v hotovosti, ako aj platby od zákazníkov cez platobný terminál. Spoločnosť zamestnáva 3 zamestnancov. Je štvrťročným platiteľom DPH.

  Doklady (mesačne):
  – 40x tržby eKasa, terminál
  – 50x došlá faktúra
  – 110x pohyby na bankovom výpise
  – 20x doklady v hotovosti
  – 3x mzdy
  – 1x štvrťročné DPH

  Cena za štvrťročné spracovanie účtovníctva spoločnosti je približne 850,- Eur.  E-shop

  720

  mesačne

  E-shop DARČEKY s.r.o.

  Elektronický obchod zamestnáva 3 zamestnancov a mesačne vybaví približne 1000 objednávok zákazníkov. Každý mesiac dostane približne 15 faktúr za tovary a služby, väčšinu úhrad realizuje bankovým prevodom, v hotovosti má 10 nákupov mesačne. Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH. Obchod dodáva na zaúčtovanie veľkú časť údajov v elektronickej podobe priamo zo svojho informačného systému.

  Doklady (mesačne):
  – 1000x vystavená faktúra
  – 15x došlá faktúra
  – 1030x pohyby na bankovom výpise
  – 10x doklady v hotovosti
  – 3x mzdy
  – 1x mesačné DPH

  Cena za mesačné spracovanie účtovníctva e-shopu je približne 720,- Eur.