Dane

daňová evidencia – daňové priznanie – daňová optimalizácia

Daňová evidencia
Daňová evidencia predstavuje zjednodušenú formu zaznamenávania zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov pre daňovníka, fyzickú osobu. Pri zvolení si daňovej evidencie, daňovník nemá povinnosť viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku.

Daňové priznanie
Daňové zákony kladú na ich splnenie množstvo pomerne komplikovaných podmienok. Správne spracované daňové priznanie k DPH alebo k dani z príjmov predpokladá znalosti už v procese prvotného spracovania účtovných dokladov.

Daňová optimalizácia
Základným predpokladom pre úspešnú optimalizáciu daní je plánovanie a priebežné hodnotenie už počas roka. Zákon o dani z príjmov definuje podmienky uplatnenia daňových výdavkov, ako aj ďalšie možnosti, ktoré možno šikovným plánovaním v maximálnej miere využiť vo svoj prospech.


Máte záujem o služby našej profesionálnej účtovnej kancelárie?


KONTAKTNÝ FORMULÁR  Email
  info@uctovnictvo-nakluc.sk

  Adresa
  Sabinovská 12, 821 02 Bratislava

  Telefón
  0948 069 070

  Otváracie hodiny
  Pondelok-Piatok: 9:00 – 17:00