Účtovné a daňové poradenstvo, personalistika a mzdy

Správne vedené účtovníctvo je nástrojom, prostredníctvom ktorého manažment, či vlastníci podniku získavajú aktuálny pohľad na stav a kondíciu podniku, stav jeho majetku a záväzkov, priebežný stav hospodárenia. Účtovníctvo je tak východiskom finančného plánovania a efektívneho riadenia. Preto je správnym rozhodnutím viesť účtovníctvo priebežne, so zaúčtovaním všetkých dostupných účtovných prípadov a priebežným zhodnotením situácie.

Účtovníctvo


Účtovníctvo

Účtovníctvo je tak východiskom finančného plánovania a efektívneho riadenia. Preto je správnym rozhodnutím viesť účtovníctvo priebežne, so zaúčtovaním všetkých dostupných účtovných prípadov a priebežným zhodnotením situácie.

Účtovné služby


Účtovné pordenstvo a daňová pomoc

Správne vedené účtovníctvo je nástrojom, prostredníctvom ktorého manažment, či vlastníci podniku získavajú aktuálny pohľad na stav a kondíciu podniku, stav jeho majetku a záväzkov, priebežný stav hospodárenia.

Poradenstvo

Účtovné pordenstvo a daňová pomoc

Personalistika a mzdy

Personalistika a mzdy


Personalistika a mzdy

Správne vedené účtovníctvo je nástrojom, prostredníctvom ktorého manažment, či vlastníci podniku získavajú aktuálny pohľad na stav a kondíciu podniku, stav jeho majetku a záväzkov, priebežný stav hospodárenia.

Personalistika a mzdy


Dane a daňové priznania

Daňové priznanie DPH, DPFO, DPPO

Daňové služby

Daňové služby

Účtovnictvo pre …


Účtovníctvo pre …

Správne vedené účtovníctvo je nástrojom, prostredníctvom ktorého manažment, či vlastníci podniku získavajú aktuálny pohľad na stav a kondíciu podniku, stav jeho majetku a záväzkov, priebežný stav hospodárenia.

Účtovnictvo pre..


Hľadáte profesionálneho účtovníka pre Vašu firmu?

U nás účtovníctvo robíme s radosťou, pretože nás naša práca baví. Pravidelne sa vzdelávame, aby sme neustále rástli a zdokonalovali sa. Pri poskytovaní našich služieb, ako účtovníci prirodzene vidíme do hĺbky firmy, jej silné stránky ale aj prípadné problémy. Preto je budovanie si vzťahu vzájomnej dôvery, silného partnerstva a diskrétnosti s každým našim klientom mimoriadne dôležitý.

Príklad bežného rozsahu našich služieb (mesačne, štvrťročne):

 • prevzatie podkladov a dokumentov, podľa dohody u nás alebo u klienta,
 • elektronické prevzatie dokladov,
 • kontrola dokladov a upozornenie na prípadne nedostatky,
 • spracovanie podkladov pre účtovníctvo,
 • zaúčtovanie dokladov,
 • spracovanie výstupov pre klienta (napr. DPH)
 • po odsúhlasí podanie na daňový úrad,
 • doriešenie otvorených otázok,
 • konzultovanie ďalších otázok klienta,
 • spracovanie mesačných prehľadov.


KONTAKTNÝ FORMULÁR  Adresa
  Sabinovská 12, 821 02 Bratislava

  Telefón
  0948 069 070

  Email
  info@uctovnictvo-nakluc.sk