Služby našej účtovnej kancelárie

Podľa individuálnych požiadaviek klienta dokážeme zabezpečiť pokrytie základných účtovných služieb – vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, účtovná závierka, daňové priznania, ako aj ďalších služieb ako sú odborné konzultácie a poradenstvo, pomoc pri nastavovaní ekonomických procesov, plánovanie a optimalizácia, platobný styk a ďalšie. Dokážeme tak vo veľkej miere, alebo aj úplne nahradiť účtovno-ekonomické oddelenie Vašej spoločnosti a to pri veľmi priaznivých cenách.

Účtovníctvo a účtovná závierka


Účtovníctvo, účtovná závierka

– jednoduché účtovníctvo
– podvojné účtovníctvo
– účtovná závierka
– účtovníctvo pre podnikateľov aj neziskový sektor (občianske združenie)

Účtovné služby


Dane a daňové služby

– daňové priznanie k DPH
– daňové priznanie k dani z príjmov
– daňová evidencia fyzickej osoby
– daňová optimalizácia

Daňové služby

Dane a daňové služby

Personalistika a mzdy

Personalistika a mzdy


Personalistika a mzdy

– príprava pracovno-právnej dokumentácie
– konzultácie
– prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov
– výpočet miezd, odvodov a dane

Personalistika a mzdy


Poradenstvo a administratíva

– poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní
– nastavenie ekonomických procesov
– analýza a plánovanie
– administratívne služby

Poradenské služby

Poradenstvo a administratívne služby

Účtovnictvo pre …


Účtovníctvo na kľúč

Komplexné účtovné služby pre firmy:
– účtovníctvo pre obchod
– účtovníctvo pre e-shop
– účtovníctvo pre reštauráciu
– účtovníctvo pre občianske združenie

Účtovnictvo na kľúc


Máte záujem o služby našej profesionálnej účtovnej kancelárie?

U nás účtovníctvo robíme s radosťou, pretože nás naša práca baví. Pravidelne sa vzdelávame, aby sme neustále rástli a zdokonalovali sa. Pri poskytovaní našich služieb, ako účtovníci prirodzene vidíme do hĺbky firmy, jej silné stránky ale aj prípadné problémy. Preto je budovanie si vzťahu vzájomnej dôvery, silného partnerstva a diskrétnosti s každým našim klientom mimoriadne dôležitý.

Príklad bežného rozsahu našich služieb (mesačne, štvrťročne):

  • prevzatie podkladov a dokumentov, podľa dohody u nás alebo u klienta,
  • elektronické prevzatie dokladov,
  • kontrola dokladov a upozornenie na prípadne nedostatky,
  • spracovanie podkladov pre účtovníctvo,
  • zaúčtovanie dokladov,
  • spracovanie výstupov pre klienta (napr. DPH)
  • po odsúhlasí podanie na daňový úrad,
  • doriešenie otvorených otázok,
  • konzultovanie ďalších otázok klienta,
  • spracovanie mesačných prehľadov.


KONTAKTNÝ FORMULÁR