Účtovníctvo pre reštauráciu alebo kaviareň

Účtovníctvo pre reštauráciu alebo kaviareň

Účtovníctvo pre reštauráciu


Majitelia reštaurácií občas nevedia správne určiť, či ich podnik predáva tovar, alebo poskytuje služby. Skúsme sa na túto otázku pozrieť bližšie.

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon) predajom tovaru sa rozumie predaj predtým nakúpenej veci bez zmeny, alebo len s vykonaním drobných zmien. Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, podávaných na priamu konzumáciu, vrátane s ňou spojeného predaja doplnkového tovaru. Za pohostinskú činnosť sa však napríklad nepovažuje predaj na priamu spotrebu v prípade nápojov, zmrzliny pripravenej z koncentrátov a mrazených krémov, alebo tepelne rýchlo upravených mäsových výrobkov a príloh.

Činnosť reštaurácie patrí pod klasifikáciu produkcie, kód 56 – Služby spojené s podávaním jedál a nápojov. Zo svojej podstaty je preto považovaná za službu. A to platí napríklad aj vtedy, keď zákazníkovi popri uvarenom a naservírovanom jedle predáte aj fľašu nealkoholického nápoja.

A prečo je vlastne potrebné túto otázku vyriešiť? Odpoveď sa týka správneho vykázania činnosti a teda dosahovaných tržieb ako aj zaúčtovania súvisiacich nákladov v účtovníctve firmy, ktorá reštauráciu prevádzkuje. Ak teda vykonávame činnosť reštaurácie ako službu, dosahujeme tržby za predaj služieb. Súčasne, nakupované suroviny, vrátane doplnkového tovaru vykazujeme ako materiál použitý na poskytovanie služby. Ak by tento postup nebol dodržaný, mohlo by sa stať že náklady budú zaúčtované nesprávnym spôsobom (napríklad ako náklady na nákup tovaru). Podnik je pri vykazovaní zásob povinný viesť príslušnú skladovú evidenciu.


Aká je cena za účtovníctvo pre reštauráciu?


Ako príklad si uvedieme reštauráciu, ktorá má otvorené každý deň v týždni vrátane víkendov. Denne nakupuje suroviny, spravidla na faktúru od dodávateľa. Taktiež každý deň ma tržbu v hotovosti, ako aj platby od zákazníkov cez platobný terminál. Mesačne dostane ďalších 10 faktúr za nájomné, energie a služby. Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH. Zamestnáva 2 kuchárov a 2 čašníkov.

Rozsah účtovníctva:

  • 40x došlé faktúry
  • 1x eKasa
  • 1x POS terminál
  • 120x hotovostné bločky
  • 15x iné doklady
  • 4x mzdy
  • mesačná DPH

Cena za mesačné spracovanie účtovníctva reštaurácie podľa príkladu je približne 250,- Eur.Kontakntý formulár

KONTAKTUJTE NÁS

Či už máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo sa chcete informovať ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať