Personalistika


 • pracovná zmluva
 • zmluva o výkone funkcie konateľa
 • dodatok k pracovnej zmluve
 • úprava zmluvných podmienok v nadväznosti na legislatívu (napr. minimálna mzda)
 • ukončenie pracovného pomeru
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnanca z poisťovní
 • pracovno-právne poradenstvo


Kontakntý formulár

KONTAKTUJTE NÁS

Či už máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo sa chcete informovať ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať  Správne vedené účtovníctvo.

  U nás účtovníctvo robíme s radosťou, pretože nás naša práca baví. Pravidelne sa vzdelávame, aby sme neustále rástli a zdokonalovali sa. Pri poskytovaní našich služieb, ako účtovníci prirodzene vidíme do hĺbky firmy, jej silné stránky ale aj prípadné problémy. Preto je budovanie si vzťahu vzájomnej dôvery, silného partnerstva a diskrétnosti s každým našim klientom mimoriadne dôležitý.


  Účtovníctvo
  100%

  Daňe
  100%

  Personalistika a mzdy
  100%

  Poradenstvo
  100%