Personalistika


Služba zahŕňa prípravu pracovnoprávnej dokumentácie od začiatku pracovného pomeru (prípadne obdobného vzťahu), cez jeho zmeny až po jeho ukončenie. Vrátane súvisiace poradenstva a správy dokumentácie.

  • pracovná zmluva,
  • zmluva o výkone funkcie konateľa,
  • dodatok k pracovnej zmluve,
  • úprava zmluvných podmienok v nadväznosti na legislatívu (napr. minimálna mzda),
  • ukončenie pracovného pomeru,
  • prihlásenie a odhlásenie zamestnanca z poisťovní,
  • pracovno-právne poradenstvo.


Kontakntý formulár

KONTAKTUJTE NÁS

Či už máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo sa chcete informovať ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať