Meškáte s úhradou viac ako 100 dní? Budete musieť vrátiť DPH - Účtovníctvo na kľúč

12. decembra 2022Autor: admin0

Novela zákona o DPH od 01.01.2023 prináša významnú zmenu, týkajúcu sa prípadov, kedy odberatelia nedodržiavajú dohodnutú splatnosť faktúr. Ak totiž odberateľ nezaplatí faktúru po uplynutí 100 dní odo dňa jej splatnosti, bude musieť vrátiť DPH, ktorú si z tejto faktúry odpočítal. Do tejto povinnosti spadajú všetky faktúry, pri ktorých 100 dňové omeškanie so splatnosťou uplynutie po 31.12.2022.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *