Účtovníctvo

jednoduché účtovníctvo – podvojné účtovníctvo – účtovná závierka

Jednoduché účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo môžu viesť najmä podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri, fyzické osoby dosahujúce príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, občianske združenia (ak nepodnikajú a nedosiahli v predchádzajúcom období príjem 200 000 Eur) a niektoré ďalšie subjekty.

Podvojné účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo sú povinné viesť všetky účtovné jednotky s výnimkou niektorých vymedzených subjektov (najmä podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri, fyzických osôb dosahujúcich príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti

Účtovná závierka
Účtovná závierka predstavuje zavŕšenie procesu vedenia účtovníctva za účtovné obdobie (kalendárny, prípadne hospodársky rok), inventarizácie majetku a záväzkov, analýzy výsledku hospodárenia a zostavenia daňového priznania; účtovná závierka poskytuje manažment cenné informácie o stave a tendenciách vývoja firmy.


Máte záujem o služby našej profesionálnej účtovnej kancelárie?

Kontaktujte nás

Či už máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo sa chcete informovať ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovaťKONTAKTNÝ FORMULÁR  Adresa
  Sabinovská 12, 821 02 Bratislava

  Telefón
  0948 069 070

  Email
  info@uctovnictvo-nakluc.sk