Účtovníctvo

jednoduché účtovníctvo – podvojné účtovníctvo – účtovná závierka

Jednoduché účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo môžu viesť najmä podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri, fyzické osoby dosahujúce príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, občianske združenia (ak nepodnikajú a nedosiahli v predchádzajúcom období príjem 200 000 Eur) a niektoré ďalšie subjekty.

Podvojné účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo sú povinné viesť všetky účtovné jednotky s výnimkou niektorých vymedzených subjektov (najmä podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri, fyzických osôb dosahujúcich príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti

Účtovná závierka
Účtovná závierka predstavuje zavŕšenie procesu vedenia účtovníctva za účtovné obdobie (kalendárny, prípadne hospodársky rok), inventarizácie majetku a záväzkov, analýzy výsledku hospodárenia a zostavenia daňového priznania; účtovná závierka poskytuje manažment cenné informácie o stave a tendenciách vývoja firmy.


Máte záujem o služby našej profesionálnej účtovnej kancelárie?


Email
info@uctovnictvo-nakluc.sk

Adresa
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava

Telefón
0948 069 070

Otváracie hodiny
Pondelok-Piatok: 9:00 – 17:00

KONTAKTNÝ FORMULÁR