Daňová optimalizácia


Základným predpokladom pre úspešnú optimalizáciu daní je plánovanie a priebežné hodnotenie už počas roka. Po skončení roka, v termíne na podanie daňového priznania, už veľa možností na optimalizovanie nezostáva. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov definuje podmienky uplatnenia daňových výdavkov, ako aj ďalšie možnosti, ktoré možno šikovným plánovaním v maximálnej miere využiť vo svoj prospech, ako napríklad:
– náklady podmienené zaplatením (napr. nájomné, účtovné a právne služby, sprostredkovanie)
– daňové odpisy a možnosť ich prerušenia (ak by uplatnením odpisov vznikla daňová strata, môže byť výhodné odložiť si odpisy do ďalšieho roka)
– neuhradené pohľadávky je možné za podmienok určených zákonom daňovo odpísať
– oslobodenie niektorých príjmov (predaj cenných papierov),
– zdanenie niektorých príjmov až po ich prijatí (marketingové a iné štúdie a prieskum trhu)
– odpisovanie zmarenej investície
– optimalizovanie odpisovania daňovej straty
– využitie statusu daňovníka s príjmami do 100 tis. Eur ročne, resp. mikrodaňovníka (od r. 2021)Kontakntý formulár

KONTAKTUJTE NÁS

Či už máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo sa chcete informovať ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať