Účtovná kancelária pre Vašu firmu

Už viac ako 20 rokov pomáha naša účtovná kancelária v Bratislave a okolí firmám z rôznych oblastí podnikania pri spracovaní ich účtovnej a ekonomickej agendy, plnení si zákonných povinností a dodržiavaní stanovených termínov, ale aj pri rozvoji ich podnikania prostredníctvom aktuálnych a presných informácií, podpore pri plánovaní, alebo pri nastavovaní efektívnych vnútorných ekonomických procesov.

Vitajte na stránkach našej účtovnej kancelárie


Dovoľte, aby som v krátkosti predstavil našu účtovnú kanceláriu. V oblasti vedenia účtovníctva pôsobíme od roku 1998, spolupracujeme predovšetkým s menšími až stredne veľkými podnikateľmi a firmami, spravidla na báze dlhoročnej spolupráce. Našimi zákazníkmi sú rôzne podniky pôsobiace v oblastiach obchodu, služieb aj výroby. Napríklad reklamné agentúry, IT spoločnosti, reštaurácie aj menšie gastro zariadenia, prevádzkovatelia obchodných sietí s fashion tovarom, producenti rôznych výrobkov napríklad z plastu, dreva, či kameňa, firmy z oblasti enviromentálneho zhodnocovania odpadov, opravovne vozidiel, ale aj rôzni drobní podnikatelia, umelci či freelanceri.

Naša práca to nie je len základné účtovanie dokladov, naopak pre každého klienta hľadáme riešenia pre komplexné pokrytie jeho potrieb v oblasti zabezpečenia ekonomickej agendy, efektívneho nastavenia vnútorných procesov a samozrejme, aj optimálneho využitia možností zdaňovania príjmov.

Našim zákazníkom pomáhame:

 • mať správne vedené účtovníctvo,
 • mať vhodne a efektívne nastavené súvisiace vnútorné postupy,
 • mať prehľadné, presné a včasné informácie o stave majetku a záväzkov,
 • zabezpečovať rôzne administratívne činnosti (napr. fakturácia, platobný styk a pod.),
 • pri plánovaní a vyhodnocovaní plnenia finančných plánov,
 • pri vypracovávaní podnikateľského plánu a podkladov pre banky a finančné inštitúcie,
 • pri optimálnom využívaní možností zdanenia,
 • v oblastí žiadostí o dotácie súvisiacich s podporou pri covid-19,
 • v oblasti prípravy pracovno-právnej a inej dokumentácie.

Našim cieľom je predovšetkým spokojný zákazník, ktorý:

 • dostáva kvalitné služby a všetky potrebné informácie,
 • nemá obavu s rizika sankcií z nesprávneho vedenia účtovníctva a plnenia daňových povinností,
 • v maximálnej miere využíva možnosti úspory prostriedkov vhodným nastavením zdanenia príjmov,
 • nemusí znášať náklady na prevádzkovanie vlastného účtovného oddelenia.

Príklad bežného rozsahu našich služieb (mesačne, štvrťročne):

 • prevzatie podkladov a dokumentov, podľa dohody u nás alebo u klienta, prípadne elektronické prevzatie dokladov,
 • kontrola dokladov a upozornenie na prípadne nedostatky,
 • spracovanie podkladov pre účtovníctvo,
 • zaúčtovanie dokladov,
 • spracovanie výstupov pre klienta (napr. DPH)
 • po odsúhlasí elektronické podanie na daňový úrad,
 • doriešenie otvorených otázok, prípadne konzultovanie ďalších otázok klienta,
 • spracovanie mesačných prehľadov.

Podnikanie v súčasnosti výrazne sťažujú komplikované a často sa meniace požiadavky v oblasti účtovníctva a vykazovania daní a plnení daňových povinností. Možno práve Vašu firmu dokážeme našou prácou a nadobudnutými skúsenosťami od týchto povinností v maximálnej miere odbremeniť. Ak máte záujem o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať, budeme sa tešiť na skoré stretnutie.

Mgr. Tomáš Maršalek, majiteľ a hlavný účtovník

Kde nás najdete?

Sabinovská 12

82102 Bratislava

email: info@uctovnictvo-nakluc.sk

mobil: +421/948/069070


Máte záujem o služby našej profesionálnej účtovnej kancelárie?