Účtovná kancelária pre Vašu firmu

Už viac ako 20 rokov pomáhame firmám z rôznych oblastí podnikania pri spracovaní ich účtovnej a ekonomickej agendy, plnení si zákonných povinností a dodržiavaní stanovených termínov, ale aj pri rozvoji ich podnikania prostredníctvom aktuálnych a presných informácií, podpore pri plánovaní, alebo pri nastavovaní efektívnych vnútorných ekonomických procesov.

Vitajte na stránkach našej účtovnej kancelárie


Dovoľte, aby som v krátkosti predstavil našu spoločnosť. V oblasti vedenia účtovníctva pôsobíme od roku 1998, spolupracujeme predovšetkým s menšími až stredne veľkými podnikateľmi a firmami, spravidla na báze dlhoročnej spolupráce. Našimi zákazníkmi sú rôzne podniky pôsobiace v oblastiach obchodu, služieb aj výroby. Napríklad reklamné agentúry, IT spoločnosti, reštaurácie aj menšie gastro zariadenia, prevádzkovatelia obchodných sietí s fashion tovarom, producenti rôznych výrobkov napríklad z plastu, dreva, či kameňa, firmy z oblasti enviromentálneho zhodnocovania odpadov, opravovne vozidiel, ale aj rôzni drobní podnikatelia, umelci či freelanceri.

Naša práca to nie je len základné účtovanie dokladov, naopak pre každého klienta hľadáme riešenia pre komplexné pokrytie jeho potrieb v oblasti zabezpečenia ekonomickej agendy, efektívneho nastavenia vnútorných procesov a samozrejme, aj optimálneho využitia možností zdaňovania príjmov.

Našim zákazníkom pomáhame:

 • mať správne vedené účtovníctvo,
 • mať vhodne a efektívne nastavené súvisiace vnútorné postupy,
 • mať prehľadné, presné a včasné informácie o stave majetku a záväzkov,
 • zabezpečovať rôzne administratívne činnosti (napr. fakturácia, platobný styk a pod.),
 • pri plánovaní a vyhodnocovaní plnenia finančných plánov,
 • pri vypracovávaní podnikateľského plánu a podkladov pre banky a finančné inštitúcie,
 • pri optimálnom využívaní možností zdanenia,
 • v oblastí žiadostí o dotácie súvisiacich s podporou pri covid-19,
 • v oblasti prípravy pracovno-právnej a inej dokumentácie.

Našim cieľom je predovšetkým spokojný zákazník, ktorý:

 • dostáva kvalitné služby a všetky potrebné informácie,
 • nemá obavu s rizika sankcií z nesprávneho vedenia účtovníctva a plnenia daňových povinností,
 • v maximálnej miere využíva možnosti úspory prostriedkov vhodným nastavením zdanenia príjmov,
 • nemusí znášať náklady na prevádzkovanie vlastného účtovného oddelenia.

Príklad bežného rozsahu našich služieb (mesačne, štvrťročne):

 • prevzatie podkladov a dokumentov, podľa dohody u nás alebo u klienta, prípadne elektronické prevzatie dokladov,
 • kontrola dokladov a upozornenie na prípadne nedostatky,
 • spracovanie podkladov pre účtovníctvo,
 • zaúčtovanie dokladov,
 • spracovanie výstupov pre klienta (napr. DPH)
 • po odsúhlasí elektronické podanie na daňový úrad,
 • doriešenie otvorených otázok, prípadne konzultovanie ďalších otázok klienta,
 • spracovanie mesačných prehľadov.

Podnikanie v súčasnosti výrazne sťažujú komplikované a často sa meniace požiadavky v oblasti účtovníctva a vykazovania daní a plnení daňových povinností. Možno práve Vašu firmu dokážeme našou prácou a nadobudnutými skúsenosťami od týchto povinností v maximálnej miere odbremeniť. Ak máte záujem o bližšie informácie, môžete nás kontaktovať, budeme sa tešiť na skoré stretnutie.

Mgr. Tomáš Maršalek, majiteľ a hlavný účtovník

Kde nás najdete?

Sabinovská 12

82102 Bratislava

email: info@uctovnictvo-nakluc.sk

mobil: +421/948/069070


Máte záujem o služby našej profesionálnej účtovnej kancelárie?

Služby

Účtovníctvo na kľúčÚčtovníctvo
Pre našich klientov sme spoľahlivým a zodpovedným partnerom, čo potvrdzuje aj naša dlhodobá spolupráca s viacerými významnými firmami.


Dane
Podľa požiadavky klienta vedieme jednoduché či podvojné účtovníctvo, DPH a daň z príjmov, spracúvame mzdy, radíme pri nastavovaní a optimalizácii ekonomických procesov, prípadne zabezpečujeme ďalšiu ekonomickú či administratívnu agendu.


Personalistika a mzdy
Správne vedené účtovníctvo je nástrojom, prostredníctvom ktorého manažment, či vlastníci podniku získavajú aktuálny pohľad na stav a kondíciu podniku, stav jeho majetku a záväzkov, priebežný stav hospodárenia.Účtovné pordenstvo a daňová pomoc
Podľa požiadavky klienta vedieme jednoduché či podvojné účtovníctvo, DPH a daň z príjmov, spracúvame mzdy, radíme pri nastavovaní a optimalizácii ekonomických procesov, prípadne zabezpečujeme ďalšiu ekonomickú či administratívnu agendu.


Účtovníctvo pre
Podľa požiadavky klienta vedieme jednoduché či podvojné účtovníctvo, DPH a daň z príjmov, spracúvame mzdy, radíme pri nastavovaní a optimalizácii ekonomických procesov, prípadne zabezpečujeme ďalšiu ekonomickú či administratívnu agendu.

Náš team

U nás účtovníctvo robíme s radosťou, pretože nás naša práca baví. Každý deň je pre nás výzvou naučiť sa niečo nové a naše skúsenosti zúžitkovať pri našej práci. Pravidelne sa vzdelávame, aby sme neustále rástli a zdokonalovali sa.Mgr. Tomáš Maršalek

majiteľ a hlavný účtovník
Zuzana Polášeková

junior účtovník
Mgr. Zuzana Hanúsková

mzdový účtovník