Výpočet mzdy a odvodov


Služba zahŕňa komplexnú agendu výpočtu miezd, odvodov a daní zamestnancov, vrátane podania výkazov, príkazov na úhradu a vedenia požadovanej evidencie.

 • výpočet hrubej mzdy,
 • odvody do sociálnej poisťovne,
 • odvody do zdravotnej poisťovne,
 • spracovanie a elektronické odoslanie výkazov poistného,
 • spracovanie a elektronické odoslanie prehľadu o dani za zamestnancov,
 • elektronické príkazy na úhradu odvodov a dane,
 • elektronické posielanie výplatných lístkov zamestnancom,
 • vedenie mzdového listu zamestnanca.


Kontakntý formulár

KONTAKTUJTE NÁS

Či už máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo sa chcete informovať ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať  Správne vedené účtovníctvo.

  U nás účtovníctvo robíme s radosťou, pretože nás naša práca baví. Pravidelne sa vzdelávame, aby sme neustále rástli a zdokonalovali sa. Pri poskytovaní našich služieb, ako účtovníci prirodzene vidíme do hĺbky firmy, jej silné stránky ale aj prípadné problémy. Preto je budovanie si vzťahu vzájomnej dôvery, silného partnerstva a diskrétnosti s každým našim klientom mimoriadne dôležitý.


  Účtovníctvo
  100%

  Daňe
  100%

  Personalistika a mzdy
  100%

  Poradenstvo
  100%