Stravné zamestnancov od 09/2024 (aktualizácia)

26. septembra 20230

Problematika stravovania zamestnancov prešla ešte v roku 2021 významnou zmenou, kedy oproti dovtedajšieho systému priameho alebo nepriameho zabezpečenia stravovania poskytnutím jedla alebo stravného lístka, pribudla aj možnosť poskytnúť zamestnancovi priamu finančnú platbu v podobe finančného príspevku na stravovanie. Tento systém priniesol väčšiu flexibilitu a umožňuje zamestnancom viac možností pri výbere spôsobu stravovania.

Podľa základných pravidiel zabezpečenia stravovania pre zamestnancov, zamestnávateľ musí poskytnúť stravovanie zamestnancovi, ktorý pracuje viac ako 4 hodiny počas pracovnej zmeny. Toto stravovanie musí zodpovedať zásadám správnej výživy (teplé jedlo a nápoj) a môže byť podávané priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti. V prípade, že takéto stravovanie nie je možné zabezpečiť, musí zamestnávateľ umožniť zamestnancovi výber medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom na stravovanie.

Dôležité je, že výška finančného príspevku musí byť rovnaká ako výška príspevku na stravný lístok, ak sú obidve formy poskytované zamestnávateľom, aby nedochádzalo k zvýhodňovaniu jednej formy pred druhou.

V prípade ak zamestnancovi budete poskytovať finančný príspevok, odporúčame jeho vyplatenie vopred, najlepšie na konci predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, na základe predpokladaného počtu pracovných zmien. Predmetná platba by bola následne zúčtovaná vo vyúčtovaní mzdy za daný mesiac. Podobný prístup by mal byť dodržaný aj pri poskytovaní stravného lístku.

Finančný príspevok môže byť uhradený buď bankovým prevodom, alebo v hotovosti, v závislosti od dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

Výška príspevku je odvodená od stravného určeného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, ktoré bolo v poslednom období niekoľkokrát zvýšené. Prehľad vývoja hodnoty stravného ako aj súvisiacich veličín sumarizujeme v tabuľke.

dátum od stravné SC
5-12 hodín
teplé jedlo stravný lístok finančný príspevok
minimálny príspevok zamestnávateľa maximálny príspevok zamestnávateľa minimálna hodnota stravného lístka minimálny príspevok zamestnávateľa maximálny príspevok zamestnávateľa minimálny príspevok zamestnávateľa maximálny príspevok zamestnávateľa
1.9.2024 8,30 55% 4,57 6,23 3,43 4,57 3,43 4,57
1.10.2023 7,80 55% 4,29 5,85 3,22 4,29 3,22 4,29
1.6.2023 7,30 55% 4,02 5,48 3,02 4,02 3,02 4,02
1.1.2023 6,80 55% 3,74 5,10 2,81 3,74 2,81 3,74
1.9.2022 6,40 55% 3,52 4,80 2,64 3,52 2,64 3,52
1.5.2022 6,00 55% 3,30 4,50 2,48 3,30 2,48 3,30
1.3.2021 5,10 55% 2,81 3,83 2,11 2,81 2,11 2,81

Okrem príspevku na stravné, resp. finančného príspevku zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu, ktorého výška nie je obmedzená.

Samozrejme, sme tu, aby sme Vám pomohli zvládnuť aj túto agendu. Pripravili sme pre vás potrebné dokumenty na zabezpečenie správneho stravovania zamestnancov. Tieto dokumenty zahŕňajú:

Rozhodnutie zamestnávateľa o výške stravného a finančného príspevku (klikni pre stiahnutie)

Tento dokument obsahuje rozhodnutie zamestnávateľa o tom, akú výšku stravného alebo finančného príspevku bude zamestnancom poskytovať na stravovanie. Je dôležité, aby táto suma bola stanovená v súlade so zákonnými požiadavkami.

Vyhlasenie zamestnanca o výbere formy stravovania (klikni pre stiahnutie)

Zamestnanci budú mať možnosť vybrať si, či chcú stravný lístok alebo finančný príspevok na stravovanie. Toto vyhlásenie zaznamenáva ich výber a zabezpečuje, že forma stravovania bude zodpovedať ich preferenciám.

Protokol o vyplatení finančného príspevku zamestnancovi v hotovosti (klikni pre stiahnutie)

V prípade, že sa rozhodnete poskytovať finančný príspevok v hotovosti, tento protokol zaznamenáva všetky potrebné informácie o vyplatení príspevku, sumy a podpisu.

Tieto dokumenty sú dôležité pre zabezpečenie správneho stravovania zamestnancov a sú v súlade so zákonnými požiadavkami. Ak budete mať ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšiu pomoc, neváhajte nás kontaktovať. Naša účtovná kancelária je tu, aby vám pomohla aj v tejto oblasti.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *