Odvod DPH pri zrušení registrácie aj z drobného majetku

15. augusta 2020

V prípade, že po 01.01.2020 zrušíte registráciu DPH, platí pre Vás novelizované ustanovenie §81 ods. 6 zákona o DPH. Dôležitá zmena sa dotýka najmä drobného majetku v hodnote nižšej ako 1700 Eur, ktorý ste obstarali v čase menej ako 4 roky pred ukončením registrácie. Pri zrušení registrácie zo zostatkovej ceny tohto majetku budete musieť odviesť DPH, pričom zostatková cena sa počíta ako pri majetku, ktorý by sa odpisoval rovnomerne po dobu štyroch rokov. Pre výpočet výšky DPH sa použije aktuálne platná sadzba dane.

DPH sa odvádza, rovnako ako aj predtým, aj zo zostatkovej ceny dlhodobého (odpisovaného) majetku a nespotrebovaných zásob.