Povinnosť plagátu v prevádzke COVID-19

2. septembra 2020

V prípade, že ste v rámci projektu Prvá pomoc poberali príspevok na udržanie zamestnanosti, platí pre Vás táto dôležitá informácia – k 26.08.2020 došlo v dôsledku zmeny zdroja financovania (spolufinancovanie zo zdrojov EÚ) k povinnosti označiť prevádzku plagátikom, ktorého vzor je zverejnený na webe Ústredia práce. Aby ste plagátik nemuseli hľadať, tu je link na jeho stiahnutie. Plagát je potrebné vytlačiť vo formáte A3 a zverejniť v prevádzke, kde pracujú osoby podporované v rámci programu.