Potvrdenie pre zamestnanca COVID od 2021

2. januára 2021

Milí priatelia, vzhľadom na súčasnú závažnú situáciu sme pre Vás pripravili dokumenty, ktoré môžu byť nápomocné v súvislosti so zákazom vychádzania, ktoré nariadila Vláda SR od 01.01.2021. Podľa aktuálneho stavu je potrebné aby:

  • zamestnávateľ rozhodol, ktorí zamestnanci vzhľadom na povahu práce nemôžu vykonávať prácu formou home office
  • vydal dotknutým zamestnancom o tejto skutočnosti potvrdenie

Každý zamestnávateľ si samozrejme sám musí riadne zvážiť, ktorých zamestnancov nevyhnutne potrebuje na pracovisku a uvedené zapracovať do dokumentov.

Želáme Vám šťastný Nový rok 2021, nech nám prinesie najmä zdravie a skoré vyriešenie súčasnej ťažkej situácie.

Dokumenty na stiahnutie: