SZČO môže mať nárok na príspevok aj bez povinného poistenia

15. decembra 2020

V Opatrení č. 2 projektu Prvá pomoc (príspevky SZČO pri poklese príjmu), konkrétne v aktualizácii č. 13 vydanej k 01.12.2020, bola rozšírená podmienka sociálneho poistenia SZČO tak, že nárok na príspevok bude mať aj SZČO za kalendárny mesiac, v ktorom bola minimálne polovicu kalendárneho mesiaca nemocensky a dôchodkovo poistená.

To znamená, že ak SZČO od júla 2020 nemala nárok na príspevok z tohto opatrenia, pretože pre nízky príjem v predchádzajúcom roku neplatila odvody do sociálnej poisťovne, od decembra sa môže dobrovoľne poistiť najneskôr k 16.12. (aby bola poistená aspoň polovicu mesiaca) a o príspevok požiadať.

Príspevok sa poskytuje na základe poklesu príjmu:

  • od 20,00% do 39,99% je príspevok 270,- Eur
  • od 40,00% do 59,99% je príspevok 450,- Eur
  • od 60,00% do 79,99% je príspevok 630,- Eur
  • od 80% je príspevok 810,- Eur

Dobrovoľné sociálne poistenie SZČO je 167,89 Eur mesačne (resp. 86,65 Eur za polovicu mesiaca od 16.12.) a od januára 2021 to bude 180,99 Eur mesačne.