Bude moja firma platiť 21% alebo 15% daň z príjmov?

28. novembra 2020

Daň z príjmov právnickej osoby (napríklad s.r.o.) bola od 1.1.2020 doplnená o novú sadzbu 15% – táto platí pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie výnosy do 100 000 Eur. Daňovník, ktorého výnosy presiahli túto čiastku, platí daň z príjmov vo výške 21%. Z uvedeného je teda zrejmé, že v prípade ak sa výnosy firmy pohybujú v blízkosti uvedenej hranice a firma predpokladá dosiahnutie základu dane, je pri daňovom plánovaní určité racionálnym rozhodnutím zostať pri výnosoch nepresahujúcich 100 000,- Eur. Napríklad odložením dodávky tovaru alebo služby a s tým súvisiacej fakturácie do ďalšieho roka. Alebo obchod zrealizovať inou firmou.