Dotácie COVID-19 pri poklese tržieb

14. novembra 2020

Parlamentom schválená novela zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu otvára možnosť poskytovania príspevku pre firmy z oblasti cestovného ruchu (napr. ubytovanie, reštaurácie a pohostinstvá, šport apod.). Poskytovanie dotácií ešte musí byť schválené EK. Podľa predbežných informácií na stránke MHSR sa predpokladá podpora pri poklese obratu nad 40% oproti roku 2019 vo výške od 4% obratu predchádzajúceho roka. Po upresnení údajov Vám prinesieme bližšie informácie.

Doplnenie 18.12.2020:

  • dotácie budú poskytované pri poklese obratu nad 40%
  • týkajú sa mesiacov 04/2020 až 10/2020 (v prvej etape)
  • porovnáva sa obrat príslušného kalendárneho mesiaca s rovnakým mesiacom minulého roka (pre podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť do 31.03.2019), prípadne priemerom obratov za mesiace 04/2019-12/2019 alebo 01-03/2020 (podľa obdobia kedy vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť),
  • dotácia sa počíta ako pomer poklesu obratu x oprávnený pomer fixných nákladov (cestovné kancelárie 6%, cestovné agentúry 3,6%, ostatné podniky 10%) x obrat v príslušnom referenčnom mesiaci

Príklad:

  • hotel
  • pokles obratu 96,67% (04/2019 obrat 150 000,- Eur, 04/2020 obrat 5 000,- Eur)
  • výpočet: (1-(5000/150000)) x 10% x 150000 = 14 500,- Eur

Materiál MHSR na stiahnutie.