Fakturácia v e-shope

6. novembra 2020

Bežnou praxou e-shopov je, že spolu s tovarom zákazníkovi odosielajú už aj faktúru vystavenú spravidla v deň odoslania balíka. Tento postup nie je správny, hoci spravidla je správcom dane pri kontrole akceptovaný. Pri predaji tovaru na dobierku sa totiž deň vzniku daňovej povinnosti určí podľa §19 ods. 1 zákona o DPH ako deň, kedy zákazník prevezme balík od kuriéra resp. pošty. Ak teda napríklad e-shop vystaví faktúru a odošle balík 31. marca, pričom balík je doručený až 02. apríla, daňová povinnosť nemala byť vykázaná v marci, ale až v apríli. Z našich skúseností však môžeme skonštatovať, že tento nesúlad býva spravidla tolerovaný – štát koniec-koncov v tomto prípade dostane DPH skôr.

Čo však v prípade, že zákazník zásielku neprevezme a tá sa vráti späť? Ak by ste v tomto prípade chceli vystaviť dobropis, nepostupujete správne. Dobropis sa totiž vystavuje len v prípade opravy zrealizovaných dodávok. Keďže neprevzatím zásielky nedošlo k dodaniu, je faktúra od počiatku neplatná. Správnym riešením je stornovanie faktúry a jej neuvedenie do DPH.