Preddavky na dan právnickej osoby od 2021

8. marca 20210

Od roku 2021 došlo k zmenám v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (napríklad s.r.o.). Doposiaľ platilo, že preddavky sa platili podľa poslednej známej daňovej povinnosti (posledné daňové priznanie) až do lehoty na podanie ďalšieho daňového priznania a následne, pokiaľ zaplatené preddavky boli nižie ako by vychádzali podľa aktuálneho daňového priznania, daňovník mal povinnosť rozdiel vyrovnať do jedného mesiaca po lehote na podanie daňového priznania.

Príklad – pôvodný režim platenia preddavkov:
Z podaného daňového priznania za rok 2018 vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň z príjmov vo výške 1500,- Eur. Tieto preddavky sa platili počas roku 2019, a v platení preddavkov sa pokračovalo aj v roku 2020, až do lehoty na podanie daňového priznania (31.03.2020). Z daňového priznania za rok 2019 vyplynula povinnosť platenia mesačných preddavkov vo výške 1800,- Eur. Daňovník mal do konca apríla 2020 povinnosť vyrovnať rozdiel v zaplatených preddavkoch (3x 300,- Eur) a súčasne za 04/2020 už platil preddavok v novej výške 1800,- Eur.

Podľa novej úpravy, daňovník už rozdiel na preddavkov nevyrovnáva. Tzn. do lehoty na podanie daňového priznania platí preddavky podľa poslednej známej daňovej povinnosti a po uplynutí tejto lehoty platí preddavky podľa novej daňovej povinnosti.

Príklad – nový režim platenia preddavkov:
Z podaného daňového priznania za rok 2019 vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň z príjmov vo výške 1500,- Eur. Tieto preddavky sa platili počas roku 2020, a v platení preddavkov sa pokračuje aj v roku 2020, až do lehoty na podanie daňového priznania (31.03.2021). Z daňového priznania za rok 2020 vyplynula povinnosť platenia mesačných preddavkov vo výške 1800,- Eur. Daňovník rozdiel v zaplatených preddavkoch nevyrovnáva, od 04/2021 bude platiť preddavok v novej výške 1800,- Eur.

Výnimkou je daňovník, ktorý podáva prvé daňové priznanie, pričom správca dane mu neurčil platenie preddavkov rozhodnutím. Tento daňovník musí prípadný rozdiel na preddavkoch vyrovnať.

Príklad – preddavky u daňovníka, ktorý vznikol v r. 2020
Daňovník vznikol v 04/2020 a počas roku 2020 neplatil žiadne preddavky. Z podaného daňového priznania za rok 2020 mu vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 1800,- Eur. Daňovník je povinný do jedného kalendárneho mesiaca (do 30.04.2021) vyrovnať preddavky na daň (3x 1800,- Eur) a súčasne od 04/2021 platiť mesačné preddavky na daň v tej istej výške.

Zhrnutie:

  • preddavky právnickej osoby v roku 2021 sa do lehoty na podanie daňového priznania platia podľa posledného daňového priznania,
  • preddavky právnickej osoby v roku 2021 sa po lehote na podanie daňového priznania platia podľa nového daňového priznania
  • rozdiely na zaplatených preddavkoch sa nevyrovnávajú,
  • nový daňovník, ktorý vznikol v roku 2020 rozdiel na preddavkoch vyrovnáva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *