Zmeny v DPH (nielen) pre eshopy od 07/2021

28. júna 20210

V dôsledku prevzatia jednotných pravidiel EÚ do našich predpisov, dochádza od 1.7.2021 k dôležitým zmenám v režime DPH pri dodávaní tovarov a niektorých služieb, ak ich dodanie nastáva medzi rôznymi štátmi EÚ a sú dodávané konečnému spotrebiteľovi. Uvedené zmeny sa preto dotýkajú najmä eshopov, ktoré dodávajú tovar zákazníkom aj mimo svojej krajiny, ale týkajú sa aj podnikateľov, ktorí realizujú takéto obchody napríklad na základe objednávky či zmluvy. A predovšetkým pozor, daná problematika sa môže týkať aj podnikateľov, ktorí nie sú v súčasnosti platiteľmi DPH.

Zmena limitu pre povinnosť registrácie pre DPH v zahraničí

Základnou zmenou je zjednotenie limitu pre povinnú registráciu. Zatiaľ čo do 30.6.2021 boli limity stanovené každou krajinou individuálne (napr. Nemecko 100 000 Eur, Česká republika 1 140 000 Kč, alebo napr. Slovenská republika 35 000 Eur, čo platilo pre firmy z iných štátov, ktoré zasielali tovar spotrebiteľom na Slovensko), od 1.7.2021 platí jednotný limit 10 000 Eur.

Do limitu sa započítavajú všetky dodania tovarov (predaj tovaru na diaľku, predtým označovaný ako zásielkový predaj) do iných členských štátov EÚ, vrátane dodania vybraných služieb (ďalej v texte), kedy príjemcom sú spotrebitelia. Sleduje sa, či bol tento limit presiahnutý v predchádzajúcom kalendárnom roku a súčasne v aktuálnom kalendárnom roku. Ak teda predávate tovar do iných štátov EÚ len príležitostne a uvedené limity nepresahujete, táto zmena sa Vás nedotkne. Po presiahnutí uvedeného limitu však platí, že DPH z dodania takýchto tovarov a služieb sa určí podľa štátu prijímateľa (miesto konečnej spotreby) a dodávateľovi vzniká registračná povinnosť v príslušnom štáte.

Okrem dodania tovarov, platia uvedené povinnosti (pri niektorých platili už aj do 30.6.2021), aj pri vybraných službách poskytnutých spotrebiteľom v iných štátoch EÚ, napríklad:

 • telekomunikačné služby
 • služby rozhlasového a televízneho vysielania
 • elektronické služby (napr. poskytovanie webstránok, hosting, dodanie a aktualizácia softvéru, dodanie obrázkov, textov a databáz, hudby, videa, vyučovanie na diaľku)
 • nájom dopravného prostriedku presahujúci 30 dní
 • preprava tovaru medzi štátmi EÚ začínajúca v inom štáte ako Slovensko

Registrácia OSS (One Stop Shop)

Pre zníženie administratívnej náročnosti (registrácia a podávanie DPH priznaní v rôznych štátoch EÚ), má podnikateľ možnosť registrácie v systéme OSS (One Stop Shop) v krajine kde má sídlo. Po registrácii je nutné upraviť si eshop, resp. predajný systém tak, aby počítal sadzby DPH podľa krajiny konečnej spotreby a vykazoval tržby podľa jednotlivých krajín.

Namiesto registrácie a následného podávania daňových priznaní v každej jednotlivej krajine EÚ, tak podnikateľ bude podávať len jedno daňové priznanie a daň zaplatí v jednej sume. Daňové priznanie sa podáva za kalendárny štvrťrok, do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Pozor – osoba registrovaná v OSS nie je platiteľ DPH

Na tomto mieste si je však potrebné uvedomiť, že osoba, ktorá sa registrovala v systéme OSS ešte nie je aicky slovenským platiteľom DPH. To okrem iného znamená, že si nemôže odpočítavať DPH z nákupov, hoci DPH z predajov do iných členských štátov DPH odvádzať musí. Tu potom stojí za zváženie požiadať súčasne o registráciu za riadneho platiteľa DPH.

Zhrnutie

 • týka sa predaja tovaru a služieb spotrebiteľom do iného štátu EÚ
 • limit 10 000 Eur v predchádzajúcom a aktuálnom kalendárnom roku, počíta sa za všetky dodania do všetkých štátov EÚ spolu
 • vzťahuje sa aj na neplatiteľa DPH
 • povinnosť vzniká obchodom, ktorým bol presiahnutý limit
 • možnosť registrácie OSS namiesto povinnej registrácie v tom-ktorom štáte EÚ
 • povinnosť odvádzať DPH podľa sadzby v štáte konečnej spotreby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *