Zmena splatnosti odložených odvodov do Sociálnej poisťovne

25. júna 20210

Ak ste počas uplynulých mesiacov ako zamestnávateľ z dôvodu šírenia ochorenia covid-19 požiadali o odklad platenia odvodov do Sociálnej poisťovne, lehota na ich úhradu bola pôvodne posunutá na 30.06.2021, čo sa týkalo všetkých odložených mesiacov. Týmto sa firmy mohli dostať do komplikovanej situácie, kedy by naraz mali splatných hneď niekoľko odložených mesiacov naraz, čo by mohol byť nezanedbateľný nápor na cashflow. Nariadením Vlády SR č. 181/2021 Z.z. sa lehota ich splatnosti zmenila nasledovne:

  • odvody za marec 2020 – do 30.09.2021
  • odvody za máj 2020 – do 31.12.2021
  • odvody za jún 2020 – do 31.03.2022
  • odvody za júl 2020 – do 30.06.2022
  • odvody za december 2020 – do 30.09.2022
  • odvody za január 2021 – do 31.12.2022
  • odvody za február 2021 – do 31.03.2023
  • odvody za marec 2021 – do 30.06.2023
  • odvody za apríl 2021 – do 30.09.2023

Uvedený odklad sa týka tej časti odvodov, ktorú je za zamestnanca povinný platiť zamestnávateľ (tzn. nie tej časti odvodov, ktoré zamestnávateľ zrazil z hrubej mzdy zamestnancovi – táto časť musela byť uhradená v riadnom termíne).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *